Le Tai Ji Quan

à l'Institut Lu Dong Ming

Les applications Tai Ji Quan

avec Maître Kunlin Zhang et Jimmy Grégeard