top of page

Le Youshen Bagua Zhang et le Xing Yi Quan

à l'Institut Lu Dong Ming

Bagua Zhang

avec Maître Kunlin Zhang

Applications du Bagua Zhang

avec Maître Kunlin Zhang et Jimmy Grégeard

Xing Yi Quan

avec Maître Kunlin Zhang et Jimmy Grégeard

Bagua Zhang - Ralenti

avec Maître Kunlin Zhang

Applications Xing Yi Quan

avec Maître Kunlin Zhang et Jimmy Grégeard

L'épée en Bagua Zhang

avec Maître Kunlin Zhang

Démo Bagua Zhang

avec Maître Kunlin Zhang à Vincennes en 1995

bottom of page